Club van Eendracht

Wat is de "Club van Eendracht"?

De club van €endracht is een groep zakenmensen en particulieren die onze vereniging een warm hart toedragen en ons met een jaarlijkse bijdrage steunen. De “Club van Eendracht” is de sponsorclub van onze fanfare. Via deze sponsorclub probeert de fanfare extra financiële middelen te werven, die nodig zijn om de fanfare “spelend” te houden en om de jeugdige muzikanten een betaalbare opleiding te bieden.

Waar wordt de "Club van Eendracht" bijdrage voor gebruikt?

Het geld dat door de “Club van Eendracht” bijeen wordt gebracht, wordt gebruikt om aankopen te doen, die de fanfare nodig heeft om muziek te kunnen maken. Hierbij kan aan de ene kant gedacht worden aan bladmuziek, marsboekjes en muziekstandaards, aan de andere kant kunnen ook instrumenten ermee gekocht worden. Jaarlijks wordt er tijdens de jaarvergadering een overzicht gepresenteerd wat er met de gelden van de “Club van Eendracht” is gebeurd. Het geld wordt beheerd door de penningmeester van de fanfare.

Wat kunt u verwachten van de "Club van Eendracht"?

Om te beginnen ontvangt een donateur uitnodigingen voor de activiteiten van de fanfare. Binnen dit kader vallen natuurlijk de concerten en tevens de jaarlijkse barbecue. Verder wordt de mogelijkheid geboden om mee te gaan op concertreizen van de fanfare. Een en ander zal mogelijk zijn tegen gereduceerd tarief. Tot slot is het mogelijk om een vermelding op de website van de fanfare te krijgen.

Wat is de bijdrage per donateur aan de "Club van Eendracht"?

De jaarlijkse bijdrage voor leden van de “Club van Eendracht” is €25 of €50 per jaar. Met dit bedrag is het voor de fanfare mogelijk om de nodige investeringen te doen. De donatie kan in één keer worden voldaan, tevens is het mogelijk om de donatie per kwartaal te voldoen.

Meer info of inschrijven?

Voor meer informatie of om u in te schrijven kunt u ons bereiken op: